Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prediktivt underhåll av smarta ventiler

Diarienummer
Koordinator AB Somas Ventiler
Bidrag från Vinnova 489 081 kronor
Projektets löptid december 2020 - augusti 2021
Status Avslutat
Utlysning AI - Kompetens, förmåga och tillämpning
Ansökningsomgång Starta er AI-resa för företag - hösten 2020

Syfte och mål

Somas långsiktiga mål är att kunna erbjuda sina kunder smarta ventiler som ger en tidig indikation på när de kräver underhåll. Projektets syfte är att utreda och demonstrera möjligheterna att använda Somas insamlade sensordata för prediktivt underhåll. För att nå detta syfte har följande konkreta projektmål upprättats: att identifiera parametrar lämpliga för ett AI-system för prediktivt underhåll, att genomföra en AI Proof-of-concept med insamlad data samt skapa en färdplan för framtida arbete. Alla tre målen anses har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat av projektet är ett webbaserat verktyg som används för att analysera stora mängder data. Ett annat resultat är ett första ventilhälsomått, en modell som estimerar statusen hos ett antal hälsoindikatorer med vilken ventilens återstående livslängd predikteras. Ventilhälsomåttet kommer vidareutvecklas och användas så att proaktiva åtgärder kan sättas in. Kunden kan därmed öka sin ventiltillgänglighet och produktivitet. Ytterligare ett resultat är att färdplanen har legat till grund för planering av framtida arbete i ett större perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som ett delprojekt i ett större pilotprojekt där datainsamling, systemutveckling och affärsmodellutveckling också ingått. Somas har deltagit med produktexpertis och erfarenhet kring ventilens livscykel och AFRY har deltagit som AI experter på konsultbasis. Projektets mål följdes upp och förfinades under projektets gång. Önskade projektleverabler definierades tidigt och underlättade prioriteringar av aktiviteter vid projektavslut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021

Diarienummer 2020-04078

Statistik för sidan