Plattform för radiologer att, med få resurser, effektivt framställa högkvalitativ träningsdata

Diarienummer 2018-01991
Koordinator Annotell AB
Bidrag från Vinnova 2 068 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång 2017-04570-en

Syfte och mål

Projektet har som mål att göra det radikalt mycket lättare att framställa stora mängder högkvalitativ träningsdata för medicinska tillämpningar. Bristen på specialister i allmänhet och radiologer i synnerhet gör det idag svårt att prioritera detta arbete, som kräver manuell annotering av stora mängder bilder. Metoden kommer att valideras genom att utveckla två pilotapplikationer, automatiserad detektionen av lungförändringar och eventuella förstorade lymfkörtlar i mediastinum samt automatiserad demensklassificering inkl volymsberäkning av patientens hjärnparenkym.

Förväntade effekter och resultat

Lösningen består av en plattform för att effektivt annotera stora mängder bilder. Plattformen optimerar arbetet utifrån tillgängliga resurser, budget och kvalitetskrav. Den förenklar tillgången till träningsdata inom såväl radiologi som andra områden, vilket ökar möjligheten att utveckla AI-applikationer inom sjukvården. De två pilotapplikationerna förväntas stödja radiologen att öka kvalitén vid bedömningar samt bidra till kostnadsbesparingar, vilket inom Stockholmregionen motsvarar ett par miljoner årligen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Annotell, Praktikertjänst Röntgen och Sectra och löper från mitten av 2018 till slutet av 2019. Arbetet fördelar sig på tre övergripande faser; en inledande anpassnings- och utvecklingsfas, en test- och valideringsfas, samt en implementationsfas. En nyckelfaktor i projektet är parternas respektive nyckelkompetenser där Annotell står för utvecklingen av plattformen och applikationerna, PTJ Röntgen för användarperspektivet och den kliniska kunskapen samt Sectra som har övergripande kunskap om applikationer och hårdvara inom bla radiologi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.