Plattform för radiologer att, med få resurser, effektivt framställa högkvalitativ träningsdata

Diarienummer 2018-01991
Koordinator Annotell AB
Bidrag från Vinnova 2 068 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa