Pilotprovning - deDrink, digital behandling för riskbruk av alkohol

Diarienummer 2018-01257
Koordinator AMZY TEC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Lansera en digital beroendeklinik som gör det lätt för patienten att minska sitt riskbruk av alkohol och undvika att utveckla missbruk och beroende. En av hörnstenarna är att kombinera fördelarna av traditionell beroendevård med digital vård. Vi har ett mål att bli den största aktören inom alkoholrelaterade problem riskbruk missbruk beroende.

Förväntade effekter och resultat

Vi ser genom utredningar att tidig behandling och prevention kan spara stora resurser för både samhälle och företag samt minska den enskildes problem och detta med relativt små medel. Att den anställde kan söka anonymt och utan fysiskt besök minskar tröskeln att ta tag i sina problem vilket bör leda till en ökad behandling och därmed minskning av riksbruket. Det är svårt att exakt beskriva besparingen i kronor men vi hänvisar till undersökningar som gjorts av bla Prevent och Folkhälsoinstitutet i samarbete med Alviva i Linköping, på Saab Aerosystems.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att starta pilotprojekt så fort plattformen är klar att användas skarpt, beräknas ske under sommaren med uppskattad start september 2018. Ett företag inom byggsektorn är klart för pilottest, diskussion med företagshälsovården, där de ska inkludera tjänsten i sitt utbud av vård, hälsa och prevention, planeras börja i juni. De ska även föreslå lämpliga företag för pilottester i höst. Vi planerar att deltaga och presentera vår tjänst på HR-relaterade evenemang under höst/vinter 2018/19.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.