Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilotprovning - deDrink, digital behandling för riskbruk av alkohol

Diarienummer
Koordinator AMZY TEC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Lansering av en digital beroendeklinik för att patienter med ett riskbruk av alkohol för att undvika utveckling av missbruk och beroende. De flesta har lätta problem som enkelt kan avhjälpas med begränsade insatser. En digital beroendeklinik ger patienten en möjlighet att anonymt, diskret och enkelt söka hjälp. Vi kombinerar fördelarna av traditionell och beprövad beroendevård med digital vård. Förseningar i utvecklingen av plattformen försenade även starten av pilottester, vilket även senare lägger lanseringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har haft vissa hinder i utvecklingen och färdigställandet av plattformen, dels via trång sektor hos vår externa it-konsult där antalet utvecklingstimmar ökade. Vi har därför själva utvecklat och hanterat modifierade vägar inom behandlings-flödet. Pilottesterna försenades och därmed även en lansering av den färdiga produkten. Våra förväntade effekter är desamma men vi ser på möjligheten att skala upp behandlingen till att innefatta psykisk ohälsa för att nå en större målgrupp.

Upplägg och genomförande

Ett mindre bolag inom entreprenad med 60 anställda valdes att samverka. De anställda informerades genom förmannen att de kunde söka direkt med företagskod via Anckares (deDrink) hemsida för att skapa anonymitet. Behandlingen är den samma som gängse vård; anamnes, laborativa analyser, videokonferens samt behandling med receptbelagda mediciner, internremiss till psykolog/psykoterapeut för motiverande samtal. I starten var det 6 patienter varav 3 fullföljde hela programmet. Dessa 3 patienter upplevde tjänsten som välfungerande och överträffade deras förväntningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01257

Statistik för sidan