Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PhatherTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers

Diarienummer
Koordinator Bioextrax AB
Bidrag från Vinnova 430 703 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Under projektperioden har vi nått det övergripande målet att validera potentialen i att producera textilmaterial från en kombination av bioplast (främst PHA) å ena sidan, och keratinrika fibrer från fjäderfäindustrin, å andra. Vi har under projektperioden haft löpande dialog med slutanvändare från olika branscher, men har inte involverat dem i större utsträckning i själva projektet, då vi ansåg att det var i för tidig fas för att det ska vara meningsfullt.

Resultat och förväntade effekter

Uppnått resultat är att vi har kunnat visa en gångbar metod för att producera fiberfilament från bioplaster modifierade med fjäderfibrer för möjlig användning i textila produkter. Uttryckt i TRL har vi nått nivå 4. Den förväntade effekten är att vi kan gå vidare och producera större volymer fjäderfibrer och göra materialtester baserat på kravspecifikationer från slutanvändare.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av framtagande av material (bioplast och fibrer) och utvecklande av processparametrar för smältextrudering. Arbetet omfattade kompoundering av olika blandningar bioplast (PLA, PHA och CAPA) och fjäderfibrer, därefter har provbitar formsprutats, och fiberfilament smältextruderats. Blandningarna har karaktäriserats och den primära utvärderingen har gällt möjlighet att ta fram ett fiberfilament genom smältextrudering, för att senare kunna optimera spinnprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04004

Statistik för sidan