PAVE: Probabilistisk analys och verifiering av kompositstrukturer

Diarienummer 2015-01354
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Mölndal
Bidrag från Vinnova 1 870 800 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Syfte och mål

Kompositmaterial skapas samtidigt som strukturen, d.v.s.´materialet existerar inte innan strukturen tillverkas´. Konstruktionsdata måste därför ta hänsyn till den valda tillverkningsprocessen och hur den påverkar prestanda hos en viss komponent. Detta görs inte industriellt och som en konsekvens kan tillförlitlighetsproblem uppstå, eller så krävs kostsamma tester för att verifiera produktegenskaperna. Detta industridrivna utvecklingsprojekt syftar till att utveckla ett kostnads- och tidseffektiv metod som möjliggör utveckling av tillförlitliga kompositstrukturer.

Förväntade effekter och resultat

Som en direkt effekt av projektet kommer behovet av fysiska tester att minska, och därmed ta bort ett betydande hinder för introduktion av kompositmaterial hos SME. För större företag kommer ett reducerat behov av provning att medföra en mer kostnads- och tidseffektiv utvecklingsprocess. Detta kommer att resultera i mer konkurrenskraftiga processer och produkter och öka användningen av lättviktslösningar i svensk industri. Konsortiet representerar stora och små företag från transport-, marin- och möbelindustri, inklusive OEMer och leverantörer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokuserar först på en metod för att snabbt få tillgång till materialens konstruktionsdata med hänsyn till vald tillverkningsprocess. En metod för att utvärdera prestanda hos slutprodukter kommer sedan att utvecklas. Metoden baseras på att karakterisera en tillverkningsprocess med den variabilitet som införs, och ta hänsyn av dessa i en CAE miljö genom probabilistisk analys. Metoderna kommer att valideras på två demonstratorer som har valts för att illustrera tillämpningen i olika branscher och för att främja utbytet mellan de olika projektpartner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.