PADOK - Study Visit to India 2016

Diarienummer 2016-04001
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ökad förståelse för utmaningar kring internationell expansion inom produktionsområdet, och utmaningar relaterade till att etablera nya produktionsfaciliteter för deltagarna. Denna förståelse har kommunicerats ut i ett s.k. white paper till svensk industri och akademi.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som en studiebesöksresa till Indien för doktorandstudenter inom kursen P02 Internationell Produktion. Studiebesök genomfördes på fem (5) svenska företag och tio (10) indiska företag och två indiska universitet. Deltagarna har organiserat sig i ett antal fokusgrupper (integrerad produkt- och produktionsutveckling, digitalisering, produktionsprocesser, nyckeltal i produktion och inter-organisatoriskt samarbete) för att ge en djupare analys av skillnaderna mellan produktion i Indien och Sverige.

Externa länkar

The homepage created by the PhD students containing results and reports.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.