Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Center for Medical Image Science and Visualization
Bidrag från Vinnova 9 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektet hade för avsikt att genom att utveckla flöden och IT-verktyg för digitala arbetssätt inom patologi förbereda för banbrytande förbättringar i sjukvården, formulerat i tre delmål: 1.Design av en helhetslösning för digital patologi, inklusive arbetsflöden och krav på IT-verktyg. 2.Utveckla en demonstrator för bärande delar av IT-stödet. 3.Skapa en akademisk plattform för att stödja långsiktig utveckling på området. Samtliga delmål har uppfyllts och i många avseenden överträffats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet inleddes med djupgående analyser av hur arbetsflödena ser ut idag och vad som kan förbättras genom digitalisering, som bekräftade potentialen att bidra till väsentligt höjd effektivitet och kvalitet. Resultatet från projektets innovationsarbete syns tydligast i de utvecklade demonstratorerna, varav den tyngsta rör patologens arbetsstation. En viktig del var att skapa en bildvisare vars snabbhet är jämförbar med att arbeta i mikroskop, vilket demonstratorn visar är möjligt. En hörnsten har också varit att sprida kunskaperna över professions- och nationsgränser.

Upplägg och genomförande

Genomgående för projektet har varit ett framgångsrikt nära samarbete mellan sjukvård, industri och akademi där alla har bidragit med sin expertis för att skapa de bästa lösningarna för patologin. Att tidigt skapa demonstratorer som centrum för diskussionerna har varit ett lyckosamt upplägg. Likaså att skapa forum för att aktivt sprida även befintliga erfarenheter. Skepticism beror ofta på bristande kunskap, varför kommunikationsaspekten är central. Att ha drivande industriella och akademiska parter har också varit en framgångsfaktor i denna innovationsfas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01121

Statistik för sidan