Öppet innovationslabb

Diarienummer 2016-05497
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 10 457 500 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-04638-en

Syfte och mål

Fordonstillverkarna undersöker öppen innovation och tredjepartsutveckling som källor till nya idéer. I projektet Second Road F2 har VCC med partners utvecklat en MIL/HIL-simulator som ett steg mot en öppen testbädd för forskning och innovation runt fordons-IKT. Öppet innovationslabb tar nästa steg för att undersöka hur simuleringsbaserade testmetoder kan stötta öppen innovation och tredjepartsutveckling, genom att utveckla en gemensam plattform och verktygskedja för samarbete runt simulatorer samt genom att med studenter visa hur simulatorer kan stötta öppen innovation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att utveckla en öppen testbädd för forskning och innovation runt fordons-IKT, genom att utgå från existerande simuleringsmiljöer hos VCC, Volvo, VTI och VICTA. En öppen testbädd ger fordonstillverkare möjlighet att hitta nya idéer och affärsmöjligheter för sina produkter, och skapar ett ekosystem där nya och etablerade leverantörer kan hitta affärsmöjligheter. Ett ytterligare mål är att samarbeta och dela simuleringslösningar mellan existerande simuleringsmiljöer, vilket förväntas höja kompetensen inom det viktiga området simulerings-teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet följer en 3-stegsprocess; 1. Förberedelser av simuleringsplattformen och verktygskedjan (SoV) består i insamling av användarbehov och formulering av användarfall, följt av iterativ utveckling av fordonsmodeller, simuleringsarkitektur och motor, och utvecklarportal 2. Undersökning av drivkrafter och barriärer för öppen innovation utförs genom implementering och demonstrering av kritiska användarfall med hjälp av SoV, samt genom att involvera studenter som tredjepartsutvecklare 3. Utvärdering utförs baserat på demonstrering och studenternas synpunkter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.