Öppet innovationslabb

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 10 457 500 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI
Slutrapport 2016-05497.pdf(pdf, 2242 kB) (In English)

Syfte och mål

Det ena huvudmålet var att utveckla simuleringsverktyg för att stötta tredjepartsutvecklare av fordonsmjukvara. Eftersom ett viktigt krav är anpassningsbarhet krävs inte bara ett enskilt verktyg utan en flexibel plattform med tillhörande verktygslåda som tillåter att man skräddarsyr en simulator för ett givet ändamål. Projektets mål var att utveckla och dokumentera en sådan plattform. Det andra av huvudmålen var att demonstrera öppen innovation genom att engagera studenter att utveckla infotainmentapplikationer med fordonsintegration på en öppen plattform.

Resultat och förväntade effekter

En simulatorplattform utvecklades och dokumenterades. Tre simulatorer togs fram för att stötta utveckling och demonstration av två enkla fordonsfunktioner utvecklade av tredje part. Simulatorerna demonstrerade variabilitet i typ av fordonsfunktion, typ av fordon (modeller av lastbil och personbil), samt avseende urvalet av simulatorkomponenter. Som demonstration av öppen innovation genomfördes en universitetskurs med Volvo Cars där studenter utvecklade Android-applikationer med fordonsintegration. 67 studenter utvecklade appar i 11 grupper som presenterades på VCC

Upplägg och genomförande

I projektet utvecklade fordonstillverkare och bolag i leverantörsledet tillsammans iterativt en plattform enligt en Design Thinking-metodologi. Detta samarbete möjliggjorde kontinuerlig validering av plattformen i det att både fordonstillverkarens och tredjepartsutvecklarens perspektiv togs i beaktande. I ett antal iterationer togs allt mer kapabla simulatorer fram och som sedan abstraherades till en arkitekturbeskrivning och en uppsättning verktyg som kan realisera plattformen; dvs, arkitekturen togs fram samtidigt som den kontinuerligt validerades.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2017

Diarienummer 2016-05497

Statistik för sidan