Öppen ROADM-lösning i svensk stadsnätsmiljö

Diarienummer 2018-01540
Koordinator Smartoptics Sverige AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt