Öppen ROADM-lösning i svensk stadsnätsmiljö

Diarienummer 2018-01540
Koordinator Smartoptics Sverige AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.