Omvandla avloppsreningsverk till hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyreplattform

Diarienummer 2018-03732
Koordinator Högskolan i Borås - Akademin för Textil Teknik och Ekonomi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet var att framställa fettsyror av slam och matavfall för att ersätta den externa kolkällan i reningsverk. målen var att: 1. Uppnå effektiv produktion av VFA i en MBR av avloppsslam och matavfall, till en mängd över 400 mgVFAs/gVSS. 2. Uppskatta de ekonomiska förutsättningarna för en uppskalad MBR-process som kan ge tillräcklig VFA för att ersätta den fossilbaserade kolkällan metanol för effektiv denitrifikation i avloppsreningsprocessen. 3. Att utifrån empiriska data/ experimentella försök med borttagande av näringsämnen från avloppsvatten med hjälp av biobaserade VFA.

Resultat och förväntade effekter

Vid denna undersökning, utan tillämpning av förbehandling och extra kemikalier, har ett maximalt utbyte av 380 mgVFAs/gVSS erhållits i en MBR med användning av matavfall och slam. En tekno-ekonomisk analys visade att ersätta den fossilbaserade metanolen med biobaserade fettsyror i processen har bra ekonomiska och miljömässiga potential för reningsverk.

Upplägg och genomförande

Olika satsvisa försök utfördes för att studera effekten av värme- och alkali-förbehandling, pH (5-12) och blandning slam/matavfall för VFA framställning och parallell metaninhibering. Därefter genomfördes ytterligare experiment vid optimala betingelser utan kemisk tillsats med separat slam och matavfall till kontinuerlig MBR i över 3 månader. Med hjälp av resultaten kunde en teknoekonomisk analys utföras storskaligt med en MBR med målet att ersätta metanol med fettsyror för denitrifiering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.