Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things

Diarienummer 2014-05153
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 394 653 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Projektet RBM-IoT har som primärt mål att undersöka om konceptet med Internet of Things (IoT) kan användas för att skapa självmonitorerande bergbultar som kan övervaka ett antal viktiga parametrar såsom belastning och vibrationer. Primärt handlar detta mål om att utvärdera sensorer och elektronik för att samla in mätsignaler, analys samt visualisering. Projektet har därför utfört flera experiment när vi validerat experimentellt att trådtöjningsgivare kan användas för att mäta belastning på en ingjuten bergbult. Projektet har också undersökt marknadens behov.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utfört flera experiment där vi validerat experimentellt att trådtöjningsgivare kan användas för att mäta belastning på en ingjuten bult. I samtal med gruvindustrin och forskare inom bergmekanik har vi kommit fram till att någonstans mellan 1 och 10% av alla bultar kan/bör vara instrumenterade (beroende på merkostnad och gruvors individuella behov). I världen installeras det ca 100 miljoner bultar per år, vilket ger att marknaden för instrumenterande bergbultar är mycket stor. Internet of Things i gruvindustrin kan därmed få stor betydelse för svensk industri.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt följande ordning: 1. Litteraturstudie 2. Experimentplanering och validering med referensgrupp 3. Marknadsundersökning 4. Experiment samt rapportskrivning 5. Resultatspridning Arbetet har genomförts utan större problem. Mycket tid lades dock på att gå godkännande av referensgrupp och bergmekanikforskare av experimentupplägget för att få testerna så realistiska som möjligt. Vid projektets slut hade några partners en del budgetmedel kvar som omfördelades till LTU. LTU använde sedan pengarna för att färdigställa en del saker på agendan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.