Nya materiallösningar för defektfri additiv tillverkning av svårsvetsade Ni-baserade legeringar

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Syfte och mål

Avancerade Ni-baserade superlegeringar med utmärkta kryp- och oxidationsegenskaper har visat sig vara mycket svåra att framställa genom additiv tillverkning (AM) utan betydande problem med sprickbildning. Målet med detta projekt är att utveckla pulver, processparametrar och efterbehandlingsmetoder för nya Ni-baserade AM-material med hög styrka och oxidationsmotstånd för krävande tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

I dagsläget är endast ett fåtal material tillgängliga för additiv tillverkning (AM) och därför utnyttjas AM inte till sin fulla potential och användningen är fortfarande ganska begränsad till ett fåtal applikationer. Detta projekt kommer att behandla de metoder som behövs för utveckling av nya AM-material med skräddarsydda egenskaper och mer robusta processegenskaper. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap om Ni-bas material, avancerade materialkarakteriseringstekniker och termodynamiska modelleringsverktyg kan en snabbare utveckling av nya AM-material förväntas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 6 arbetspaket: WP1: Utvärdering av sprickbenägenhet för olika Ni-bas material vid AM WP2: Utvärdering av processfönster för AM tillverkade sprickfria Ni-bas material WP3: Utvärdering av nya legeringssammansättningar och effekten av batchvariationer WP4: Optimering av värmebehandlingar för nya legeringssammansättningar WP5: Karakterisering av de nya legeringarnas mekaniska, fysiska och termiska egenskaper WP6: Samordning och spridning av resultat

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 maj 2018

Diarienummer 2018-00804

Statistik för sidan