Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya kostnadseffektiva legeringar för diesel reformering; NEW CARD

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 3 582 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Tekniska innovationer finner ofta sin begränsning i korrosionsfrågor. Om det rör sig om innovationer som ger upphov till mer hållbar användning av resurser är det brådskande att minska korrosionsbegränsningsfaktorn. I fallet med NewCard ger hög förlust av legerat krom i rostfritt stål genom högtemperaturförångning i luft / ångblandningar korrosions- och processproblem. Projektgruppen NewCard har utvecklat och demonstrerat material som tål dessa svåra förhållanden utan att släppa ut kromarter i gasströmmen under driftsförhållanden för en PowerCell Powerpack-reformator.

Resultat och förväntade effekter

Två potentiella material har identifierats och testats noggrant. Båda visar potentialen att minska förlusten av legerat krom från ett stål utsatt under höga temperaturblandningar av ånga och luft som t.ex. finns i värmeväxlare och rör. Vi förväntar oss att dessa resultat kommer att övervinna en avgörande teknisk problem, samt kommer att vara av högt värde för att skapa mycket beständiga produkter.

Upplägg och genomförande

I NewCard-projektet uppnåddes en sömlös kedja från modellegering till demonstration under driftskick: Produktion och bearbetning av modellegeringar vid Kanthal AB, laboratoriexponering och mikrostrukturanalys vid Chalmers tekniska universitet, fullkale produktion av en optimerad legering efter utvärdering, demonstration under driftsförhållanden i en testrigg hos PowerCell AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02832

Statistik för sidan