Nya kostnadseffektiva legeringar för diesel reformering; NEW CARD

Diarienummer 2016-02832
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 3 582 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - FoU-projekt med sikte mot marknaden

Syfte och mål

New Card utvärderar en ny typ av låg-kromhaltiga aluminiumoxidbildande högtemperaturlegeringar för användning i värmeväxlare med luft+vattenånga på ena sidan och en uppkolande miljö på den andra sidan. De legeringar som används i applikationen idag bildar flyktiga kromföreningar på luft-sidan, vilket påverkar processen negativt och kan orsaka miljöproblem. Projektet innefattar både en laboratoriestudie på Chalmers och en demonstrationskörning på Powercell AB för ´proof of concept´.

Förväntade effekter och resultat

De nya kromfattiga FeCrAl-legeringarna har bättre värmetransportegenskaper än de konventionella FeNiCr austeniterna. De nya legeringarna bildar ett skyddande aluminiumoxidskikt som både ger bättre korrosionsbeständighet och minskar kromförångningen. Avsikten är att möjliggöra reformeringssystem som är både energieffektiva och hållbara. Projektet kommer att starkt underlätta införandet av bränslecellssystem som använder pre-reformering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre steg. Först väljs ett antal legeringssammansättningar ut som är lämpliga för värmeväxlarkomponenter på grund av deras duktilitet och svetsbarhet. Därefter undersöks dessa legeringar av Chalmers med avseende på korrosionsegenskaper genom labförsök. I den sista delen av projektet används det ´bästa´ materialet för att bygga en demonstrationsmodul som testas under realistiska förhållanden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.