Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion med fokus på solkraft

Diarienummer 2014-01789
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Surface and Corrosion science
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Citat från projektplan 2014-11-25: "Vid projektets slut finns det tillräckligt med data för att ta beslut om produktion av ett duktilt lågtemperatur, Al2O3-bildande stål (LT-FeCrAl), för temperaturintervallet 300-750°C, dvs. insatsområde 1: nytt erbjudande." Sandvik/Kanthal har beslutat att tillverka 10 ton av den bästa ALSTEr-legeringen redan under innevarande år (2017) vilket kan ses som något av ett tidsrekord från akademisk forskning till testproduktion i full skala.

Resultat och förväntade effekter

Citat från projektplan 2014-11-25: "Mer generellt så kommer detta projekt att tillgodose målområdena 5 och 6 med hållbar tillväxt och ökad resurseffektivitet med avseende på både råvaror och energi. Globala hållbarhets- och miljömål kommer att kunna nås snabbare då denna ståltyp kan bidra till konkurrenskraftig förnyelsebar energiproduktion från solen redan inom 5-7 år." En prototyp-CSP baserat på ALSTEr-stål och med smält bly som HTF kommer att byggas under 2017-18 inom EU-projektet NEXTOWER. Detta innebär att målen satta i projektet kan nås tidigare än planerat.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av ett nytt duktilt FeCrAl stål har baserats på tillgänglig termodynamisk data i kombination med empiriska resultat från tidigare projekt vad avser effekter av s.k. Reaktiva Element (RE), vilka ej är väl beskrivna i databaser och särskilt inte avseende oxidbildning och stabilisering av olika aluminiumoxider. Blysmälta med löst syre har visat sig vara en ypperlig miljö för att kunna screena olika materials oxidationsmotstånd på ett snabbt och effektivt sätt. Saltexponeringar är generellt inte representativa för ett ståls oxidationsegenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.