Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny elektrodteknik som ger störningsfritt EKG

Diarienummer
Koordinator Piotrode Medical AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

EKG-mätningar lider idag av stora mängder av rörelseinducerade störningar som i ett flertal situationer leder till att informationen är oanvändbar och inte kan användas. Målet för det här projektet är att få fram prototyper av en helt ny typ av EKG-elektroder samt kablage som ska kunna erbjuda en EKG-signal fri från rörelseinducerade störningar. Dessa prototyper ska sen kunna ligga till grund för vidareutveckling emot färdig produkt.

Resultat och förväntade effekter

De framtagna prototyperna visar på mycket god funktionalitet och har även visats för tänkta framtida kunder med synnerligen god respons.

Upplägg och genomförande

Projektet har i första hand byggt på utvärdering och testning av teorier för att hitta lämplig teknisk lösning samt kunna avfärda alternativa lösningar som inte är lika robusta. Ett antal teorier har avfärdats och några har bekräftats, viktiga steg mot att hitta en slutlig lösning för en framtida färdig produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00235

Statistik för sidan