Norm-Alla

Diarienummer 2015-03736
Koordinator Piteå kommun - Personalavdelningen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Mångfaldslabbet - normkritisk innovation förstudie 2015

Syfte och mål

Målet för förstudien är att kartlägga möjligheterna till att göra strukturella ändringar inom arbetsorganisationen Piteå kommun utifrån ett normkritiskt perspektiv. Slutsatsen är att det går att ändra arbetsorganisationen men att det kräver ett systematiskt och långsiktigt arbete ute på arbetsplatserna, drivet av närmaste chef. Kräver också att chefen eller någon som kan stötta chefen har en djupare kunskap om normer och normkritik.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien lades upp i tre steg där steg ett och tre genomförts fullt ut, men där steg två fallit bort på grund av att omvärldsanalysen gav kunskap om att det inte är möjligt att arbeta med normer genom att bara kartlägga dem, de måste arbetas med i en längre process och med en erfaren processledare. Går inte att gena i arbetet med att göra en kartläggning av normer och sedan förändra arbetsplatsen. Behöver ha en process där medarbetare och chef gemensamt arbetar med de normer som begränsar just deras arbetsplats.

Upplägg och genomförande

Förstudien har lagts upp i tre delar: 1.Omvärldsanalys - ta fram fakta om normkritik, hur organisationer arbetar med normkritik, hur normer skapas, metod för kartläggning, erfarenhetsöverföring, kompetensutveckling. 2.Kartläggningsfas ta fram frågor för att få syn på begränsande normer och fördomar. Frågorna skulle testas av kommunens verksamheter för att se om det var möjligt att arbeta så. 3.Genomförandeplan ett självinstruerande metodpaket tas fram som chefer kan använda utan speciella förkunskaper om normer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.