Noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter

Diarienummer 2014-03950
Koordinator Scania CV Aktiebolag - REVM - Vehicle Management Controls
Bidrag från Vinnova 323 815 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-06-18

Syfte och mål

Målet var noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter. Projektet gick ut på att utvärdera om RTK-GNSS baserad på lågkostnads enkanals GNSS mottagare tillsammans med befintliga SWEPOS referensstationer kan ge tillräcklig precision under längre sträckor i farter upp till 80km/h. Hårdvaran designades och byggdes enligt plan. Målet var en precision på +/- 30 cm vilket uppfylldes med råge, så länge som GNSS-signalen inte uteblev längre än 45 m. Systemet för att med död räkning skatta lastbilens position utan sattelithjälp behöver utvecklas vidare.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet för positionsprecision blev +/- 5 cm som sämst mot målet på +/- 30 cm så länge satellitavbrotten var kortare än 45 m i sträck. önskemålet var att i stället för 45 m klara 120 m satellitavbrott vilket vi ser som fullt möjligt med en exaktare fordonsmodell och förbättringar av tröghetsnavigeringen.

Upplägg och genomförande

Bra: Hårdvaran var den del som fungerade bäst tack vare att den var väl avlusad innan x-jobbarna började. Våra x-jobbare hade relativt god tillgång till hjälp och stöd av Flowscapes ordinarie personal samt Scanias expertis. Kan förbättras: Projektet tog mer än dubbla förväntade antalet mantimmar att utföras. Ett eget testfordon vid Flowscapes kontor i Kista skulle sparat mycket tid och problem. Det vore bättre att ha löst problematiken kring användning av Swepos-tjänsten först, det var tyvärr inte möjligt projektmässigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.