Noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter

Diarienummer 2014-03950
Koordinator Scania CV Aktiebolag - REVM - Vehicle Management Controls
Bidrag från Vinnova 323 815 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-06-18

Syfte och mål

Målet var noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter. Projektet gick ut på att utvärdera om RTK-GNSS baserad på lågkostnads enkanals GNSS mottagare tillsammans med befintliga SWEPOS referensstationer kan ge tillräcklig precision under längre sträckor i farter upp till 80km/h. Hårdvaran designades och byggdes enligt plan. Målet var en precision på +/- 30 cm vilket uppfylldes med råge, så länge som GNSS-signalen inte uteblev längre än 45 m. Systemet för att med död räkning skatta lastbilens position utan sattelithjälp behöver utvecklas vidare.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet för positionsprecision blev +/- 5 cm som sämst mot målet på +/- 30 cm så länge satellitavbrotten var kortare än 45 m i sträck. önskemålet var att i stället för 45 m klara 120 m satellitavbrott vilket vi ser som fullt möjligt med en exaktare fordonsmodell och förbättringar av tröghetsnavigeringen.

Upplägg och genomförande

Bra: Hårdvaran var den del som fungerade bäst tack vare att den var väl avlusad innan x-jobbarna började. Våra x-jobbare hade relativt god tillgång till hjälp och stöd av Flowscapes ordinarie personal samt Scanias expertis. Kan förbättras: Projektet tog mer än dubbla förväntade antalet mantimmar att utföras. Ett eget testfordon vid Flowscapes kontor i Kista skulle sparat mycket tid och problem. Det vore bättre att ha löst problematiken kring användning av Swepos-tjänsten först, det var tyvärr inte möjligt projektmässigt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.