Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Nära noll avfall med Hydrometallurgi för Li-jon-batterier - Multi-element återvinning för maximal miljövinst

Diarienummer
Koordinator MEAB Metallextraktion AB
Bidrag från Vinnova 2 998 804 kronor
Projektets löptid september 2019 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Syfte och mål

Liberos målsättning är att sträva efter att utveckla en robust och flexibel process, som ger så nära som möjligt nollavfall. Vi kommer att sträva efter att återvinna alla värdefulla metaller och grafit som finns i förbrukade Li-jon-batterier (LIB) för framtida industriell implementering. Projektet skiljer sig från alla givna industriella processer genom att selektivt och effektivt återvinna hela utbudet av inneslutna metaller. Vi avser att använda mekanisk behandling och hydrometallurgiska processer för att uppnå högre produktintäkter än förväntade processkostnader.

Förväntade effekter och resultat

Libero inkluderar: implementering av en lämplig förbehandlingsprocess av batteri-skrot genom mekanisk bearbetning för att tillhandahålla ett avancerat råmaterial; utveckling av en innovativ process för beredning av batteriets aktiva massa genom att tillämpa kostnadseffektiv och flexibel hydrometallurgisk processteknik; optimering av hela processekonomin genom att öka materialspektrumet och förbättra den ekologiska balansen genom att implementera effektiva processteg och design av ett flexibelt, modulärt containersystem för kapacitet 1.5 ton per timme.

Planerat upplägg och genomförande

WP0 fokuserar på gemensam projektledning. WP1 avser materialval och förbehandling av batteriavfall för att få svart massa. WP2 avser lakning materialet (svart Massa) inkl. föroreningar. WP3 avser metallseparation och återvinning och inkluderar även bearbetning av hydroxiderna tillhandahållna av den tyska partnern. WP4 avser uppskalning av extraktion och rening. WP5 avser Industrianläggningsdesign. Resultaten från tidigare WP kommer att användas av MEAB för att utforma en pilotanläggning. WP6: avser dokumentation av projektet och ev. ytterligare samarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juni 2021

Diarienummer 2019-02069

Statistik för sidan