Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nära noll avfall med Hydrometallurgi för Li-jon-batterier - Multi-element återvinning för maximal miljövinst

Diarienummer
Koordinator MEAB Metallextraktion AB
Bidrag från Vinnova 2 998 804 kronor
Projektets löptid september 2019 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Syfte och mål

I detta projekt utvecklades hydrometallurgi nära noll avfall för förbrukade Li-Ion-batterier för maximerad återvinningseffektivitet. I projektet återvanns batterier med hjälp av termisk förbehandling för förbättrad elektrolytåtervinning. Föroreningar avlägsnades med utfällning. En flexibel process för värdefulla metaller utvecklades på Chalmers. Processen möjliggör en metallseparering och genererar produkter med batterikvalitet. Sekventiell återvinning gör det möjligt att använda modulsystem så att teknik kan transporteras/byggas på återvinningsplatsen.

Resultat och förväntade effekter

Pyrolys var effektivt för att återvinna elektrolyten. Metallföroreningar avlägsnades med 97 % effektivitet med användning av utfällningen. Litium återvanns också och produktvärdet var mycket högt. Renheten var dock endast måttlig och produkten kräver ytterligare rening. Å andra sidan uppnåddes produkter med mycket hög renhet efter extraktionsprocessen. Manganproduktens renhet var 99,95 % och återvinningsgraden var över 96 %. Koboltrenheten var 99,96 % och återvinningsgraden var över 95 %. Nickel återvanns som sist med en renhet över 99,9 % och återvinningsgrad över 97%.

Upplägg och genomförande

Projektet hade fyra huvudpartners. Tyska företaget Accurec Recycling GbmH gjorde en mekanisk bearbetning och elektrolytåtervinning via pyrolys. Tyska Aachen-universitetet återvann litium och avlägsnade effektivt föroreningarna. Svenska Chalmers högskola och MEAB AB utvecklade en teknik för metallåtervinning och produktrening. MEAB designade också det modulära systemet för en containertyp av pilotanläggningen för flexibel transport och bearbetning. Projektet hade 6 arbetspaket jämnt fördelade mellan partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 augusti 2022

Diarienummer 2019-02069

Statistik för sidan