Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi

Diarienummer
Koordinator Perimed Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 838 443 kronor
Projektets löptid maj 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla ett system som avbildar blodflöde och syresaturation i hudens mikrocirkulation. Systemet kommer under projektets gång att utvärderas genom att användas för mätningar före, under och/eller efter kirurgiska ingrepp på patienter som lider av kritisk extremitetsischemi.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att projektet kommer att leda till att företaget Perimed AB kan ta fram ett konkurrenskraftigt system som därmed stärker svensk medicinteknisk industri på den globala marknaden. Projektresultaten kommer även visa på teknikens diagnostiska mervärde vid intervention av kritisk extremitetsischemi, där vården kan individanpassas och där antalet reoperationer kan minskas vilket frigör resurser inom sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i projektledning, analysalgoritmer, produktprototyp, utvärderande mätstudie samt affärsutveckling. Perimed AB koordinerar projektet och ska främst jobba med analysalgoritmer, produktprototypen samt affärsutveckling. Projektparten vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet, kommer att jobba med analysalgoritmerna, prototypen och den kliniska studien, medan projektparten Region Östergötland, placerad på kärlkirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus, kommer att ansvara för den kliniska studien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2020

Diarienummer 2019-01522

Statistik för sidan