MultiMEC - Multivariabla metoder för energieffektiv motorstyrning

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 13 395 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

För att hantera framtida lagstiftning och krav på energieffektivitet så innefattar moderna drivlinor ett antal delsystem som alla behöver lämplig reglering. Målet för detta projekt är att utveckla en mjukvaruplattform som hanterar komplexa system genom att använda förhandsinformation, för både tunga fordon (t.ex. lastbilar) och lätta fordon (t.ex. personbilar). Den utvecklade plattformen ska kunna säkerställa att lagkrav uppfylls utan att straffa vare sig bränsleförbrukning eller körbarhet.

Resultat och förväntade effekter

En mjukvaruplattform som uppfyller angivna mål har utvecklats och testats inom ramen för projektet. Inkommande lagstiftning, såsom EU VI Step D för tunga fordon, har uppfyllts utan större påverkan av vare sig bränsleförbrukning eller körbarhet. Den utvecklade plattformen är enkel att kalibrera och kan enkelt anpassas till olika drivlinekonfigurationer, något som sparar utvecklingstid. Slutligen, en hög-kvalitativ simuleringsplattform för bedömning av den utvecklade mjukvaruplattformen har vidareutvecklats och kan enkelt återanvändas i andra projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i den anda som PMI, (Project Management Institute) förespråkar, och som ofta erkänns som den högsta nivån i projektledning nuförtiden. Två undergrupper har skapats: en som adresserat tunga fordon och en som adresserat lätta fordon. Varje undergrupp har haft egna periodiska möten för att följa framfart och som komplement har fyra stormöten per år hållits. Under dessa stormöten har varje undergrupp visat gruppens framsteg sedan senaste möte och synergier för en gemensam mjukvaruplattform har diskuterats och analyserats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2020

Diarienummer 2014-06249

Statistik för sidan