MultiMEC - Multivariabla metoder för energieffektiv motorstyrning

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 13 395 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Fordonsindustrin står idag inför en funktionstillväxt som kräver reglerstrategier som klarar av att hantera komplexa system. Hypotesen är att en framgångsrik reglerdesign kan skapas genom ett holistiskt synsätt där man också använder sig av mer avancerade reglermetoder. Syftet med projektet är att realisera ett modulärt reglersystem för ett system som består av en motor, ett avgasefterbehandlingssystem och ett WHR-system (tunga fordon), för att definiera en utvecklingsplattform för design av reglersystem som riktar sig mot komplexa system inom fordonsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Mer effektiv funktionsutveckling med fokus på att spara både tid och kostnad. Realisering av en reglerstrategi i en SIL-simuleringsmiljö. En plattform för reglerdesign ämnad för fordonsindustrins behov. En guideline med en sammanställning av erfarenheter gjorda inom projektet. Licentiat- och doktorsavhandlingar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av följande arbetspaket: AP1 Systemanalys och förberedelse av användningsfall AP2 Reglersystem och reglermodeller AP3 Realisering av reglersystem och kalibrering AP4 Vägledande principer för reglerdesign av komplexa reglersystem AP5 Bedömning av reglerdesign samt designprinciper AP6 Projektkoordinering och spridning av resultatet Arbetspaketen kommer att fokusera på två användningsfall, ett för tunga fordon och ett för lätta fordon. Alla partners kommer att delta i alla arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06249

Statistik för sidan