Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafen flagor

Diarienummer 2018-01496
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 659 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)