Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafen flagor

Diarienummer 2018-01496
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 659 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Grafen undersöks som en funktionell tillsats i färg. Tanken är att genom att introducera grafen i färg skapa nya funktioner i ytan hos flygplanet och därmed möjliggöra multifunktionalitet. Grafens elektriska och termiska ledningsförmåga möjliggör integrerat blixtskydd och avisningssystem. Idén med det föreslagna projektet är att introducera grafen i färgen för att sedan orientera grafenflagorna och därmed optimera ledningsförmågan ytterligare.

Förväntade effekter och resultat

Genom att använda en färg, med dokumenterat goda egenskaper, som bärare av grafenflagor har projektet stor potential. Utvecklingen av den multifunktionella färgen förväntas resultera i en demonstrator under 2020. Skräddarsydd, multifunktionell färg har ett stort antal möjliga applikationer inom såväl flyg- som fordonsindustrin. Dessutom finns stor potential inom möbel- och inredningsindustrin där termiskt ledande färg kan vara av stort intresse. Projektet leder på grund av dess konstellation till att svensk grafenforskning får ett ytterligare internationellt erkännande.

Planerat upplägg och genomförande

En parallell produkt- och processutveckling genomförs där målet är att hitta optimala förhållanden för att skapa den specifika färgen samt att orientera grafenflagorna i färgen. Produktutvecklingen syftar till att optimera grafen-färg blandningen och processutvecklingen till metodutveckling för orientering av grafen för att optimera färgens ledningsförmågan. Projektgruppen består av: Saab Aeronautics- behovsägare, projektledare Linköpings universitet- expertis inom nanomaterial och karakärisering Danubia NanoTech- tillverkning och karaktärisering av grafen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.