Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012
Slutrapport 2012-02516sv.pdf (pdf, 145 kB)

Syfte och mål

Projektets primära syfte är att identifiera hur ett framtida tillverkningsupplägg bör se ut och framförallt vilken forskning som behövs för att skapa framtidens tillverkningssystem för lättviktsfordon. Genom en state-of-the-art studie inom området, diskussioner med Volvo Cars, flyg- och rymd-industrin, har vi identifierat trender och identifierat områden att forska vidare inom. Projektet gav ökad samverkan mellan forskargrupper i nya projekt inom området.

Resultat och förväntade effekter

Hypotesprövningen visar att området är väldigt intressant för fordonsindustrin generellt, få forskningspublikationer med koppling till fordonsindustrin har nått ut. Studien visar att det finns i huvudsak ett pilotföretag, BMW, när det gäller att införa kolfiberkomposit i sina fordon. Deras slutmontering sker i ´traditionell lina´ med öppet tak på fordonet. Två projekt har ansökts och/eller startat inom området med olika företagskonstellationer, vidare planeras för en FFI-ansökan med SwereaIVF.

Upplägg och genomförande

Gruppen har haft diskussioner med Volvo Cars och genomfört en omfattande state-of-the-art-studie kring vad som finns publicerat både akademiskt och populärvetenskapligt, deltagit i olika konferenser samt diskussioner med flyg-och rymdindustrin. Det finns forskargrupper som t ex fokuserar på kompositmaterialet i sig, formning av komponenter samt reparation av fordonskompositkomponenter. Det är få som publicerar sig inom produktion av fordon i kolfiberkomposit men trenden är ökande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2012-02516

Statistik för sidan