Molnbaserad plattformsstrategi för processindustrin

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 1 499 950 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förbättra IT-innovationssystemet runt processindustrin genom att göra det enklare för 3:e parts utvecklare att nå ut med sina lösningar till en större marknad. projektet har bidragit till detta genom att nya integrationer har tagits fram mot plattformen som har potential att spridas till en större marknad. Projektet hade även som mål att skapa en mer homogen och förenklad IT-arkitektur för industrin, även här har projektet bidragit till att minska antalet fristående applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultatmål har varit att: - skaffa kunskap om hur processindustrins icke-kritiska lokala system och IT infrastruktur kan flyttas till molnet. - skaffa kunskap om hur de integrerade plattformsapplikationerna kommer att kunna driftas/underhållas i molnet. - ta fram ett testat molnbaserat plattformskoncept i labbmiljö med planer för fortsatta industritester. Detta har realiserats i projektet där systemet 800xA installerats i Azure och utvärderats som plattform. Vi har testat integration av applikationer mot plattformen och går nu vidare med tester i industrimiljö.

Upplägg och genomförande

I projektet har alla parter bidragit med väsentliga delar som rapporterats och diskuterats vid gemensamma möten och workshops. Gemensamma utbildningstillfällen har genomförts för att deltagarna skulle få fördjupad kunskap om integrationsarbetet och molnmiljön. Upplägget har fungerat bra och deltagande parter har varit engagerade i arbetet då de sett potential för att utveckla sina egna produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02400

Statistik för sidan