Mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård och transport

Diarienummer 2015-02512
Koordinator Lunds universitet - MAPCI - Mobile And Pervasive Computing Institute at Lund University
Bidrag från Vinnova 1 790 645 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Vi har uppfyllt vårt syfte att ta att ta fram ett IoT system för att mäta och analysera positioner och flöden av patienter, personal och utrustning på akuten i Lund. Vidare att utvärdera upplägg och teknik, och kontinuerligt vara lyhörd för nya behov och idéer. Samt lagt en grund för kommersiella tjänster. Vi har uppnått vårt mål att ge verksamheten verktyg för att kunna effektivisera flöden och resurser, att minska väntetider, optimera värdeskapande tid för patienter och personal, samt optimera mottagande och vård. Vi har också nöjaktigt svarat på våra frågeställningar.

Resultat och förväntade effekter

Pos av utr och människor kan visualiseras i realtid. Enkätundersök tyder på att; letandetid efter utr minskar med upp till 2/3, i.e. 5000 tim/år kan sparas, vidare att letandetid efter pat resp kollegor minskar från 30 min till 20 min/pass. Dataanalys tyder på att man kan; uppd pats rumspos i Patientliggaren, skatta läkartid med pat, följa en smittad pat bakåt i tiden och se kontakt med människor/utr/rum, se om en brits varit på tvätt, dela utr mellan avd när man vet var den är, mäta graden av arbetsbelastning, e.g. mönster som visar att högprio pat byter plats med lägreprio pat i undersökrum.

Upplägg och genomförande

Proj har drivits via utrustningspilot under två år, två mindre personalpiloter med läkare och sköterskor, samt en patpilot för utvärdering. Avslutningsvis en större pilot, med etikansökan, där vi parallellt spårat utr, pat, och personal, under en månads tid. Generellt har arbetet bedrivits i kontinuerligt nära samarbete med personalen, med möten varannan vecka. Fokus har varit på konkreta avgränsade piloter och ständig itertativ funktionstillväxt. På så sätt fyller vi väl verksamhetens behov och får samtidigt en stor delaktighet och engagemang från personalen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.