Mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård och transport

Diarienummer 2015-02512
Koordinator Lunds universitet - MAPCI - Mobile And Pervasive Computing Institute at Lund University
Bidrag från Vinnova 1 790 645 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2017
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång SIP - sakernas internet våren 2015

Syfte och mål

Att ta fram ett IoT system för att - automatiskt mäta, följa upp och analysera patientflöden både i efterhand och realtid, - positionera vital sjukvårdsutrustning och personal, - spåra och på olika sätt mäta hantering av läkemedel under transport, - samt utvärdera teknik & upplägg och kontinuerligt vara lyhörd för nya behov och idéer, vilket ska ligga till grund för kommersiella tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Att ge verksamheten verktyg för att kunna effektivisera flöden och resurser, vidare att minska väntetider, optimera värdeskapande tid för såväl patienter som personal, samt optimera mottagande och vård. På skärmar kan patientflöden visualiseras för att möjliggöra resursfördelning i realtid, mappning mot fastighetskartor möjliggöra att man direkt vet var all utrustning befinner sig, vidare har man för optimal planering kontinuerligt uppdaterad information om var läkemedel under transport befinner sig och hur den har blivit hanterad för patientsäkerhet.

Planerat upplägg och genomförande

Med Skånes Universitetssjukhus som behovsägare kommer den framtagna IoT infrastrukturen att tas i praktisk användning i två fullskalepiloter: en vid akutmottagningen för att analysera och optimera patientflöden, samt för att positionera vital utrustning och personal, och en vid blodcentralen för att spåra och bla följa kylkedjan för blodpåsar. Behovsanalys genomförs både i Universitetssjukhusets tekniska och kliniska organisation.