MLOC

Diarienummer
Koordinator IGW EUROPE AB - IGW EUROPE, Kista
Bidrag från Vinnova 940 010 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

MLOC sattes upp för att undersöka möjligheterna med IoT inom gruvindustrin och för att testa konceptet masslokalisering i gruvmiljö. Projektet har arbetat med workshops och även presenterat sina resultat på IoT Sveriges Vårseminarium i Stockholm den 23 April. MLOC har utvecklat och testat ett antal olika tekniker och komponenter för masslokalisering och sedan samlat in data till en molntjänst specialiserad för IoT och inbyggda system. Insamlat data har kunnat visualiseras i realtid och även efterbehandlas och analyseras mha av analysverktyg skrivna för att hantera Big data.

Resultat och förväntade effekter

MLOC har genomfört lyckade tester i gruvmiljö med ett antal rörliga installationer och en mängd olika sensorer, RFID-taggar och RFID-antenner. All möjlig information har samlats in till en skalbar infrastruktur för senare analys eller visualisering. Projektet har skapat ett verktyg utifrån Bolidens behov för att kunna bedöma vilka komponenter som kan bedömas vara användbara i gruvmiljön utan anpassning. Boliden och alla andra projektparter är intresserade av att arbeta vidare med resultaten från MLOC och att arbetet med att formulera fortsättningsprojekt är påbörjat.

Upplägg och genomförande

De flesta i projektteamet känner varandra sedan tidigare vilket har gjort att projektarbetet flytit på bra. Projektmöten på distans har varvats med besök i Kristinebergsgruvan. Projektet har drivits med en inkrementell utvecklingsmodell där teknikprototyper testas i labbmiljö innan tekniken implementerats i gruva. Avståndet till testplatsen har varit den huvudsakliga orsaken till fördröjningar och problem i projektet då det är svårt att få labbmiljön att efterlikna driftsmiljön ordenligt. I ett fortsättningsprojekt bör det satsas mer på att få till en mer komplett labbmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05124

Statistik för sidan