METALsurf -objektiv klassificering av metallytor

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning 2019

Syfte och mål

Stora kostnader och ledtidsförluster skapas av returnerade aluminiumprodukter ofta i onödan. En stor del av reklamationerna av metallprodukter beror på visuella ytfel och defekter. Till problembilden hör att man idag inte har en enhetlig bedömningsstandard för ytfel och defekter utan en mängd olika bransch- och företagsinterna klassificeringssystem. Projektets mål är att möta problem med kostnader och ledtidsförluster genom att lägga grunden för en objektiv klassificering av visuella krav (objektiva och subjektiva) på produktytor som på sikt kan bli standardiserad.

Förväntade effekter och resultat

En tydlig effekt vid införande av standarder och klassificeringsmetoder anpassade till objektiva och subjektiva ytkrav för metallmaterialen är ökad flexibilitet för de olika aktörerna i tillverkare-beställarrelationer och därmed minskade kassationer och ett mer hållbart utnyttjande av materialet. Detta resulterar större frihet att välja optimala processer utifrån olika kriterier som pris, tillgänglighet, energi och miljö samtidigt som man uppnår en ökad säkerhet i tillverkare-beställarrelationerna då man gemensamt specificerat såväl mätmetoder som gränsvärden.

Planerat upplägg och genomförande

För att nå fram till en objektiv klassificering av visuella krav produktytor har ett konsortium av projektpartners samlats som representerar aluminiumprodukternas värdekedja från gruva till kund samt forskningsutövare inom ytområdet. Arbetet genomförs inom ett antal arbetspaket där objektiva och subjektiva bedömningsmetoder utforskas och verifieras på ett antal demonstratorprodukter. Projektkonsortiets resultat kommer sammanfattas i förslag till objektiva ISO-anpassade standarder samt processkartor kring objektiv ytklassning från leverantör till slutanvändare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-03568

Statistik för sidan