Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätningar av trygga offentliga platser utifrån Street View Imagery

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - februari 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Detta projektet syftar till att utveckla och testa en plattform för mätningar i urban miljö av t.ex. platsers trygghet, tillgänglighet och/eller trafiksäkerhet med hjälp av bildanalys (“Computer vision”) på Street View Imagery. Bilderna kan vara användargenererade, komma från Google Street View eller andra storskaliga bildplattformar och utgör en enorm och i Sverige ganska underutnyttjad datakälla för mätningar i städer. Projektet avser att testa tekniken som ett proof-of-concept

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är att RISE tillsammans med behovsägaren får testa tekniken, och kan bedöma potentialen för uppskalning. Vi förväntar oss att nyttan och potentialen i denna teknik kan vara mycket stor, men det behöver visas i litet format först. Om en mätning kring en specifik platskvalitet åt en kommun har gjorts och ett neuralt nätverk tränats för detta, kan samma nätverk användas av en annan kommun för liknande mätning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska - maskinellt inhämta bilder över tätorten Tomelillas (som är pilotkommun) från bildplattformar - med tekniker inom Computer vision extrahera information om specifika platskvalitéer som är förknippade med upplevd trygghet - utifrån den extraherade mätinformationen besvara specifika frågor om platser i ett område: t.ex. ”Föreligger ett eller flera förhållanden på platsen som är förknippade med känslan av otrygghet?” - med den ovan beskrivna tekniken kunna göra en kartering av relevanta platskvalitéer över ett mer el. mindre större område i en stad

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 mars 2023

Diarienummer 2022-03747

Statistik för sidan