Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätningar av trygga offentliga platser utifrån Street View Imagery

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - april 2024
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Förberedelseprojekt 2022

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att testa och utvärdera en teknik att utvärdera och kartera platstrygghet med hjälp av maskin- och djupinlärningsmodeller applicerade på Gatuplansbilder ("Street View Imagery"). Ett uttalat mål var också att bedöma potentialen för uppskalning av tekniken: vilken generaliserbarhet ser vi i tekniken? Vilka andra "platskvalitéer" skulle kunna utvärderas/karteras på liknande sätt? Är metoden kostnadseffektiv? Måluppfyllelsen bedöms vara god. Projektet har gett mycket kunskap om metoden i sig samt utmaningar och resursåtgång för att implementera den.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har givit mycket värdefulla erfarenheter kring metoden som studerades. Effekten hoppas vi kommer att vara att fler kommuner får upp ögonen för tekniken som ett mycket kostnadseffektivt sätt att mäta, utvärdera eller monitorera kvalitéer och/eller skick/tillstånd i det urbana rummet. Pga begränsade resurser i projektet och metodologiska utmaningar kunde metoden inte utvärderas på fler platskvalitéer än "platstrygghet".

Upplägg och genomförande

Genomförandet bestod av att låta en Machine Learning-modell - tränad att predicera platstrygghet utifrån ett stort forskningsdataset med gatuplansbilder - "gå runt" i Tomelilla och prediktera platstrygghet utifrån gatuplansbilder nedladdade från Google Street View Static API. Modellen använde ett stort antal bildattribut från varje bild - extraherade med två förtränade djupinlärningsmodeller - som förklaringsvariabler. Prediktionerna och insatsen att ta fram dem utvärderades och en interaktiv karta (Tomelillas "trygghetskarta") togs fram.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juni 2024

Diarienummer 2022-03747

Statistik för sidan