Manufacturing Guide

Diarienummer 2015-01593
Koordinator NAYO AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en bas att stå på vad gäller utvecklingen avett verktyg som hjälper materialanvändare att identifiera, lära sig om och välja passande material, bearbetningsmetoder och leverantörer. Mängden registreraddata blev mindre än planerat men projektet gav många nya insikter i vilket innehåll och funktioner som efterfrågas av användarna. Målet justerades således en aning längs vägen för att rymma utvecklingen av dessa efterfrågade funktioner, vilket kommer att ge en bättre tjänst vid full lansering.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet blev enligt plan en lanserad testversion av tjänsten som kan användas för att samla in ytterligare feedback kring innehåll och funktioner inför fortsatt utveckling. Att kunna visa upp en testversion har som förväntat givit projektet en uppmärksamhet som främjat möjligheterna att inleda ytterligare samarbeten för att säkra innehåll samt framtida intäkter.

Upplägg och genomförande

Projektperioden förlängdes under projektets gång vissa leveranser inte kunde fullföljas i den takt som efterfrågades. Förutom det så följdes projektplanens inplanerade aktiviteter och budget. Själva utvecklingskostnaden av system och funktioner blev aningen högre än planerat men detta kompenserades av lägre utgifter än beräknat för registrering av data.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.