Manufacturing guide Del 2

Diarienummer 2016-02516
Koordinator NAYO AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet var att utöka innehåll och funktion för den basversion av sajten som skapades under Del 1 av projektet. Beskrivna tillverkningsmetoder ökades från 200 st. till drygt 500 st. och en första basbeskrivning av material (järnbaserade metaller) skapades. Målet var att vid projektslut var att tillhandahålla ett behovsanpassat innehåll och funktioner. Här kommer att krävas löpande utveckling och fördjupning av dagens innehåll så att fler användargrupper hittar den information som just de är i behov av.

Resultat och förväntade effekter

Sajten Manufacturing Guide är nu fullt lanserad och ligger till grund för fortsatt arbete med att fördjupa och bredda fakta. Systemet är fullt utvecklat för att kunna presentera relevanta leverantörer. Genom att koppla leverantörerna mot tillverkningsmetoder hjälper webbverktyget användarna att få kontakt med de som är experter inom områdena. Stort intresse har visats för sajten både inom industri och akademi. Behovet av denna typ av information är konstaterat eftersökt och har således potentialen att stärka svensk industri.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet har genomförts i samarbete med framförallt akademi, kunniga leverantörer och systemutvecklare samt genom inhämtning av löpande återkoppling från bland annat konsultbolag inom produktutveckling. Studenter från främst KTH har anlitats som researchers och tekniska skribenter för att bygga basnivån av presentationerna. Projektets sluttid flyttades fram 3 månader p.g.a. att det i flera fall har varit svårare än förväntat att hitta relevant fakta.

Externa länkar

Manufacturing Guide

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.