Målföljning och djup maskininlärning för trajektorieskattning med tillämpning mot noggranna referenssystem

Diarienummer 2017-05521
Koordinator Zenuity AB
Bidrag från Vinnova 4 999 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon