Machining of AM components (MacAM)

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning 2019

Syfte och mål

Syfte och mål med detta projekt är; - Att undersöka hur man ska bearbeta hårda och råa ytor på additivt tillverkade (AM) komponenter genom fräsning med moderna verktyg samt identifiera tekniker för att definiera lämpliga skärparametrar för dessa hårda material. - Att hitta de bästa slipparametrarna för extremt hårda och grova AM-material. - Att producera en bearbetningsguide/-broschyr med riktlinjer som förklarar grundläggande designfunktioner för produkter tillverkade av hårda och slitstarka AM-material tillsammans med rekommendationer för hur dessa komponenter ska bearbetas för att erhålla önskade färdiga ytor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla metoder för att möjliggöra bearbetning av extremt hårda additivt tillverkade material vilket förväntas resultera i en robust fräsningsprocess som kan öka bearbetningseffektiviteten med upp till 50% och minska kostnaderna med uppskattningsvis 40%. Med förbättrad bearbetningsteknik kan nya koncept och prototyper snabbare utvärderas och implementeras. Projektet kommer därmed att förbättra förutsättningarna för en ökad implementeringshastighet för nya AM-produkter i svensk industri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är upplagt i fem arbetspaket som sträcker sig från November 2019 till sista December 2020. AP1 Design, materialval och printning. AP2 Urval och planering av bearbetningsoperationer samt provning. AP3 Bearbetningstest och utvärdering. AP4 Spridning av resultat. AP5 Projektadministration och rapportering. Swerim med hjälp och expertis från Sandvik Coromant kommer att utföra fräsning medan 3M kommer att utföra slipning av de prover som VBN tar fram. Swerim kommer att leda framtagandet av den bearbetningsbroschyr som ska levereras i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-03584

Statistik för sidan