Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus

Diarienummer
Koordinator LUNALEC AB
Bidrag från Vinnova 1 891 371 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Glödlampor och LEDs kan ersättas med alternativ som är både billigare och miljövänligare. Detta ambitiösa projekt hade som mål att göra detta genom att använda ett grafenbläck baserat på reducerad grafenoxid. Med detta bläck har lysande prototyper tillverkats och utvärderats. Resultaten visar att grafenoxid ger positiva effekter, men att dessa är små. Vi har därför utvecklat funktionaliserad grafen för vårt grafenbläck, med högre kemisk resistans. Detta förbättrar livstiden på LunaLECs prototyper med över 50%, vilket är väldigt lovande inför framtiden.

Resultat och förväntade effekter

LunaLECs långsiktiga mål är att möjliggöra tillverkning av ljus med en miljövänlig och långsiktigt hållbar metod. Detta betyder att vi vill ersätta metaller med kolbaserade material. Vi har i detta projekt visat att reducerad grafenoxid kan användas, och att andra funktionaliserade grafenmaterial kan ge ännu bättre prestanda. Tryckbart ljus är vårt mål, och grafen har stor potential att göra den visionen till verklighet.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har genomförts enligt plan, men breddats då tidiga resultat visade att reducerad grafenoxid i lösning inte hade tillräckligt bra egenskaper. Tack vare ett nära samarbete mellan LunaLEC och forskare vid Umeå universitet har arbetet anpassats och fortskridit väl, och de nya grafenalternativ som tagits fram har gett tydliga positiva resultat vid LunaLECs tester.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01319

Statistik för sidan