Ljudinteraktion i intelligenta bilar

Diarienummer 2018-02730
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 6 961 119 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Syfte och mål

Introduktionen av högautomatiserade bilar (HAB) kommer att kräva en omdefiniering av interaktionen mellan bilar och deras användare. Målet med detta projekt är att undersöka potentialen av ljud som ett medium för interaktion under hela resan i en HAB för att främja förtroende, komfort och säkert användarbeteende. Projektet kommer att svara på frågor om ljudets roll och användbarheten av ljud samt hur olika typer av ljuddesign och ljudgenerering påverkar människors välbefinnande. Detta kommer vägleda teknikutvecklingen inom användarupplevelse av HAB.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ge en uppsättning resultat relaterade till ljudinteraktion i autonom körning (AD). Resultaten kommer att bidra till en bättre förståelse för hur pågående teknologisk utveckling kan formas och användas för att möta framtida mänskliga behov och önskemål om att förbättra användarupplevelse, förtroende, säkerhet och acceptans. Projektresultaten inkluderar bl a: en funktionell prototyp, en uppsättning designmetoder för ljudinteraktion i AD, användarbehov och användarfall där ljud spelar en viktig roll, ljudkoncept och vetenskapliga publikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat över två år och kommer att pågå till november 2020. Fokuset under det första året är att kartlägga användarnas behov och användarfall och sedan införliva dessa i användarresor. Metoder för utvärdering i Virtual reality (VR) och Wizard of Oz-bil (WOz) kommer att utvecklas parallellt. Detta kommer att följas av ljudinteraktion- och ljuddesignutveckling. Under projektets andra år fortsätter ljuddesignarbetet med användarutvärderingar i VR- och WOz miljö. Vi förväntar oss minst tre fullständiga iterationer av ljuddesign och användarutvärderingar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.