Linjärisering för trådlös access bortom 5G

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Det övergripande målet är utveckling av algoritmer för linjärisering av effektförstärkare i basstationer, i scenarior med extrema bandbredder och massiv flerantennstransmission, bortom 5G. Delmål: * Komplexitetsreduktion av bredbandslinjärisering, med en storleksordning jämfört med nuvarande teknik. * Komplexitetsreduktion av flerantenns-linjärisering, med en storleksordning jämfört med nuvarande teknik. * Implementering och demonstrering av bredbandig flerantenns-linjärisering i en testbädd, som körs i en realistisk miljö.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till lösningar som bevarar försprånget Sveriges industri har inom telekom. * Fokuset på linjärisering, som sannolikt är den enskilt viktigaste tekniken för att bygga energi-effektiva basstationer, bidrar till hållbar utveckling, energibesparingar och miljövänliga trådlösa telekom-nätverk. * Projektet leder till att Ericsson och Bluetest behåller sina försprång i området, genom utveckling och testning av moderna effektiva basstationer. * Ericssons och Bluetests internationella konkurrensförmåga stärks.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i flera arbetspaket (WP): WP1: Fundamental modellering och mätningar Genom mätningar av sändare modelleras verkningsgrad och linjäritet. WP2: Extremt bredbandig linearisering Hantering av extremt bredbandiga fall utan att få överdrivet hög komplexitet. WP3: Linjärisering för flerantennsändare Linjärisering av sändare med flera samtidiga ingångar och utgångar med låg komplexitet. WP4: Trådlös kalibrering Observation och kalibrering av sändaren genom trådlösa mätningar WP5: Demonstration Implementering av en testbädd för demonstration

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02091

Statistik för sidan