LifeExt - Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Klimatneutral infrastruktur för transport

Syfte och mål

Projektet ska utveckla livslängdshöjande tekniker för befintliga stålbroar, på ett klimatneutralt sätt för vår åldrade infrastruktur. Detta görs med nya tekniker för mätning, beräkning & behandling. Svetsförbanden är akilleshälen i utmattningsbelastade konstruktioner. Men med nya, lokalt applicerade, efterbehandlingsmetoder kan defekter åtgärdas. Detta nås genom framtagande av en verktygslåda & rekommendationer. Mål: Att utveckla livslängdshöjande teknik för befintliga stålbroar Att ta fram arbetssätt och tekniker för mätning & beräkning Att skapa en verktygslåda

Förväntade effekter och resultat

Nya arbetssätt, tekniker och rekommendationer för behandling leder till att ett antal av de befintliga stålbroarna kan ges väsentligt ökat liv vilket resulterar i både minskad miljöpåverkan (mindre materialuttag och energiförbrukning) och kostnadsbesparingar. Teknikerna kan appliceras med bron i drift och trafikstörningar kan därmed undvikas. De svenska företagen inom infrastruktur får med dessa tekniker en ökad konkurrenskraft exportchanserna är stora. Samhällsekonomiskt blir vinsten också stor, med resurseffektivitet och pengar över till andra insatser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets löper 2017-06-08 till 2019-12-31 och har en budget på 7,6Mkr varav 3,6Mkr från Vinnova. Konsortiet består av Forskningsutförare, Trafikverket, Brokonstruktörer, konsulter och provningsföretag som samverkar i att ta fram de nya teknikerna. Det finns en för-analys fas med allmän bedömning av om det går att lyfta en bro till förlängt liv och när de kritiska komponenterna identifierats utvecklas LifeExt-tekniker för dessa. Projektet har fyra arbetspaket: Förutsättningsanalys, Beräkning & modellering, Provning & verifiering, Ledning & guidelines & kunskapsspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.