Leverantörsstruktur för lättare fordon (fas 2)

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - augusti 2013
Status Avslutat
Slutrapport 2012-00878_SV.pdf (pdf, 445 kB)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att visa på ett annorlunda sätt att skapa och utveckla innovativa lösningar. Genom den process och samverkansmetodik som nyttjats har lösningar utvecklats som uppfyller målen med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nyttjat ett systematiskt angrepps sett för att utveckla lättviktskoncept. De mätbara målen har uppnåtts - teamen har utvecklat koncept med viktbesparing på cirka 40%. Vissa av koncepten har även patentsökts och vissa av koncepten jobbar flera av parterna vidare med för att öka färdighetsgraden på och en eventuell implementering. Viktigare dock är att en arbetsmetodik som berör både OEM, systemleverantör och underleverantör har nyttjats och kommer att användas framöver.

Upplägg och genomförande

Resultaten i projektet har uppnåtts genom ett systematiskt angreppssätt där seniora forskare har lett processen. Bedömningen baserat på de faktiska resultaten och från de deltagande parterna är att projektet har visat att med en förändrad syn på hur OEM, akademi och industri samverkar ger bättre förutsättningar för att skapa innovativa konstruktionslösningar

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00878

Statistik för sidan