Large area CVD graphene-based sensors/IR-photodetectors

Diarienummer 2018-01495
Koordinator SenseAir AB - SenseAir AB, Delsbo
Bidrag från Vinnova 1 120 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla processteknik för grafenbaserade sensorer och detektorer för följande applikationer: 1) Kostnadseffektiv brottsplatsanalys genom att använda grafenbaserade kemiska sensorer för att upptäcka droger (kokain och amfetamin). 2) Avkänning av CO2 och/eller alkohol i en industriell miljö genom att använda plasmoniska grafenbaserade IR-detektorer [våglängdsintervall 2-10 m] samt jämföra dess prestanda gentemot befintliga detektorer som finns på marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer dels att fokusera på design, tillverkning och karakterisering av den grafenbaserade detektorn/sensorn, och därtill kommer en undersökning av produktionseffektivitet, kostnad och potential att utföras. Projektet kommer dessutom att adressera design och processning av de grafenbaserade strukturerna för att uppnå önskad selektivitet hos de kemiska sensorerna och undersöka hur stor förbättring av IR signalens responsivitet som kan uppnås.

Planerat upplägg och genomförande

- Litteraturstudie av det senaste inom fältet för att dels sätta en kort- och långsiktigt vision för projektet, och dels för att bestämma specifikationer för grafenbaserade sensorer/IR detektorer (SenseAir AB, Polismyndigheten/NFC). [WP 1&2] - Designa grafenstrukturer utefter givna specifikationer (KTH) och utveckla processteknik för deras tillverkning och praktisk implementering (RISE Acreo AB). [WP 3&4] - Karakterisera sensorerna (Pamitus AB), testa prover, analysera data och validering (Pamitus AB, RISE Acreo AB, Polismyndigheten/NFC). [WP 5]

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.