Kostnadseffektiv lågvolym och högmixproduktion i sverige genom flexibel automation LoHiSwedProd

Diarienummer 2018-01582
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång Produktion2030, Call for Cost-Effective Automation

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt små och medelstora företag i Sverige och göra dem mer hållbara i den globala förändringen från högvolymproduktion med få varianter till kortserietillverkning med många varianter. Projektet ska stötta företag med guidelines som tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och produktivitet och hjälper till i valet av automation av korta serier och hög produktmix.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska utveckla och förbättra ny teknik, effektiv robotikintegration, en modell för produktionsekonomi, bättre arbetsmiljö och säkerhet samt nya spridningsmetoder så att fler människor lär sig om resultaten. En förväntad effekt är också att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning.

Planerat upplägg och genomförande

I ett konsortium med många små och stora företag ska vi case-baserat ta fram bra exempel och kunskap om flexibel och effektiv automatisering för kortserieproduktion. Automationscoacher ska utbildas att använda guidelines för flexibel automation, och teknikspridning ska ske via fackförbund, teknikföretag institut och högskola. Konsortiet samlar forsknings- och industrigrupper bred kompetens inom smart tillverkning, och innehåller fem SME, varav fyra producerande företag och en systemleverantör.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.