Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Vi har upprättat ett svenskt kompetensnav inom antenn-, mikrovåg- och terahertz system (AMT) i strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektronikssystem. Kompetensnavet har bidragit till ökad kännedom om svenska AMT aktörer, synliggjort spetsområdet AMT, fungerat som nationell kontaktnod och utgjort strategisk resurs inom svensk AMT.

Resultat och förväntade effekter

Skapat bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna via ökad kännedom om svensk AMT. Bibehållit och utvecklat svenska spetsområden via synliggörande och koordinerande av AMT aktörer Skapat säkrare kompetensförsörjning via ökad information till studenter om AMT

Upplägg och genomförande

Vinnova kompetenscentren GHz Centrum och ChaseOn har koordinerat kompetensnavet AMT: (1)Upprättat en lista över alla intressenter inom AMT i Sverige (2)Fungerat som nationell kontaktnod till den/de som söker kompetens och kontakter inom AMT i Sverige. (3)Synliggjort AMT kompetensnavet (4)Utgjort en strategisk resurs för koordination och insatser inom AMT

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 februari 2021

Diarienummer 2017-03655

Statistik för sidan