Kompetensnav antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Att upprätta ett svenskt kompetensnav inom antenn-, mikrovåg- och terahertz system (AMT) i strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektronikssystem. Kompetensnavet kommer att bidraga till ökad kännedom om svenska AMT aktörer, synliggöra spetsområdet AMT, fungera som nationell kontaktnod samt utgöra strategisk resurs inom svensk AMT.

Förväntade effekter och resultat

Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna via ökad kännedom om svensk AMT Bibehålla och utveckla svenska spetsområden via synliggörande och koordinerande av AMT aktörer Skapa säkrare kompetensförsörjning via ökad information till studenter om AMT

Planerat upplägg och genomförande

Vinnova kompetenscentren GHz Centrum och ChaseOn koordinerar kompetensnavet AMT (1) Upprätta en lista över alla intressenter inom AMT i Sverige (2) Fungera som nationell kontaktnod till den/de som söker kompetens och kontakter inom AMT i Sverige. (3) Synliggöra AMT kompetensnavet (4) Utgöra en strategisk resurs för koordination och insatser inom AMT

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 september 2017

Diarienummer 2017-03655

Statistik för sidan