Kollaborativ intelligens och datadrivet beslutsfattande inom jordbrukssektorn

Diarienummer 2018-03168
Koordinator SKIRA AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Projektet avser en fortsatt utveckling av en plattform för kollaborativ intelligens och beslutsstöd inom jordbruksnäringen. Den tekniska utvecklingen har fokus på att visualisera insamlad data (väder och produktionsdata) samt vidareutveckling och testning av algoritmer för lärande system med hjälp av Artificiell Intelligens. En IPR strategi kommer att tas fram som förbereder för fortsatt exploatering av resultat och där internationellt varumärkesskydd ses som en viktig komponent.

Förväntade effekter och resultat

Skiras vision är att lantbruket driver en hållbar teknisk utveckling. Målet är att lantbrukare via Skira ska få tillgång till tusentals lantbrukares erfarenhet och kunskap direkt via dator eller telefon. Denna ökning av det individuella kunskapskapitalet genom samarbete är det Skira åsyftar med kollaborativ intelligens - tillsammans är man starkare. Det förväntade resultatet är att lantbrukare i alla lägen ska ha tillgång till relevant vetenskaplig fakta med effekten att man som företagare ska kunna fatta välgrundade beslut före, under och efter produktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 7 delaktiviteter: 1) Fortsatt prototyputveckling Visualisering data 2) Fortsatt prototyputveckling och testning av Lärande system 3) Användartester Demoversion - validera skalbar affärsmodell 4) Revidering prototyp 5) Marknadsmässiga förutsättningar Europeisk marknad 6) Projektsamordning och rapportering 7) IP strategi och varumärkeshantering

Externa länkar

Detta är endast företagets hemsida. Länk till projektet finns inte ännu.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.