Klinisk verifiering av LundaTex System - kompressionsprodukt för behandling av venösa bensår

Diarienummer 2016-01693
Koordinator PRESSCISE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Competence Enhancement in SME - 2016

Syfte och mål

Målsättningen med projektet var att kliniskt verifiera vår produkt LundaTex System. En kompressionsprodukt bestående av ett bandage som levererar ett väldefinierat tryck oberoende av vem som applicerar eller storleken på benet, vilket används tillsammans med s.k. ´patchar´ (PressPatch) i kardborrematerial, vilka appliceras utanpå bandaget för att åstadkomma ett högre, effektivare arbetstryck. En patientstudie påbörjades. Preliminära resultat har lett till att vi slutit första avtalet med en internationell distributör.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet förbättrades produkten som är avsedd för patienter med kroniska venösa bensjukdomar så som till exempel bensår. Produkterna CE-märktes och en patientstudie tillsammans med en nationell samt en internationell bensårsklinik påbörjades. Preliminära data visar goda resultat. Presentationer av produkten på internationella konferenser har get nya affärskontakter. Vi ser redan effekt av projektet vid kontakt med ytterligare potentiella distributörer.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har till stor del följt den planerade processen enligt ansökan. 1) Produkten förbättrades enligt råd från kliniska experter. 2) Produkten CE-märktes. 3) En patientstudie startades. Under hela projektet hölls nära kontakt med internationella experter på området. Produkten har presenterats på flera stora internationella konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.