Jute-Light

Diarienummer 2015-01415
Koordinator Juteborg AB
Bidrag från Vinnova 498 700 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2014-06295-en

Syfte och mål

Projektets mål är ekologiskt och ekonomiskt hållbara lättviktsmaterial genom billiga jutekompositer för fordon. Under förstudien har jute som armering i kompositkomponenter utvärderats och nödvändiga steg för att ta resultaten till industriell skala identifierats. Den ekonomiska aspekten har också utvärderats i jämförelse med främst glasfiber.

Resultat och förväntade effekter

JuteLight-projektet har resulterat i stora framsteg för Juteborg AB. Genom projektet har, på vetenskaplig grund, verifierats naturfibern jute stora potential som fiberförstärkning i olika typer av kompositer för fordonsindustrin.

Upplägg och genomförande

Juteborg AB var initiativtagare och projektledare samt ansvarade för relationerna med parterna i Bangladesh. Volvo Cars har varit kravställare samt genomfört kostandsanalyser. Högskolan Borås och SwereaSICOMP har genomfört forskningsresultat. Swerea SICOMP har även skrivit slutrapport avseende forskningsresultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.