Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jämställdhetsgranskning av kollektivavtal - Så utvecklar vi den svenska modellen tillsammans

Diarienummer
Koordinator SVERIGES KVINNOLOBBY
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektets mål att utveckla en metod för att bygga in jämställdhet i kollektivavtal och testa metoden på tre olika avtal har uppfyllts. På sikt kan projektets resultat bidra till det mer långsiktiga målet som är att bidra till jämställda och innovativa arbetsplatser och organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett metodmaterial som tryckts i 600 exemplar och som ska spridas brett till fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Vi har tagit fram nya och innovativa idéer på hur jämställdhet kan integreras i avtalen och hur avtalen kan analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Under arbetets gång har projektet varit kunskapshöjande och väckt nya tankar och idéer hos de behovsägare som deltagit. På sikt kan projektets resultat leda till faktiska förändringar i kollektivavtalen som i sin tur kan bidra till ett mer jämställt arbetsliv.

Upplägg och genomförande

Vi har i dialog med fackförbund, arbetsgivarorganisationer och experter inom jämställdhet tagit fram en guide som innehåller nya och innovativa sätt att använda kollektivavtal för att främja jämställdhet. Genom en normkritisk analys visar vi att när jämställdhetsperspektivet saknas i förhandlingsarbetet riskerar normer som bidrar till ojämställdhet att förstärkas. Metodmaterialet är nytt i sitt slag och fyller därmed en lucka i parternas arbete med att förhandla villkoren för omkring fyra miljoner arbetstagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01630

Statistik för sidan