Jämställdhetsgranskning av kollektivavtal - Så utvecklar vi den svenska modellen tillsammans

Diarienummer 2018-01630
Koordinator SVERIGES KVINNOLOBBY
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa mer jämställda kollektivavtal och till att utveckla den svenska modellen med hjälp av jämställdhet. Målet med projektet är att ta fram en metod för att göra jämställdhetsgranskningar av kollektivavtal. Genom att stimulera till granskningar av kollektivavtal hoppas vi bidra till innovation och organisationsutveckling för både fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i en jämställdhetsgranskning av tre utvalda kollektivavtal. Under arbetet inrättas ett råd med arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Vår förhoppning är att samarbetet ska kunna leva vidare även efter projektets slut och inspirera till fortsatt jämställdhetsbaserat förändringsarbete. Projektet ska också resultera i en modell som kan användas av olika aktörer för att göra granskningar av kollektivavtal.

Planerat upplägg och genomförande

I den första fasen av projektet tar vi fram en betaversion av vår metod för granskning och rekryterar ledamöter från arbetsgivarorganisationer och fackförbund till projektets råd. Rådet bidrar med inspel för att utveckla modellen inför och under de pilotgranskningar som sedan genomförs. Slutsatser från granskningarna sammanställs och utvecklas tillsammans med rådet. Metoden presenteras i en rapport som lanseras vid en metodverkstad på konferensen Forum Jämställdhet i Luleå. Deltagarna får prova att använda metoden och bidra med ytterligare utvecklingsförslag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.