IVRIS: Att Introducera Välfärdsteknik genom Realisering av Innovationsförmåga i Samverkan

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 585 125 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att möjliggöra användningen och integreringen av kunskap, metoder och verktyg (en plattform) utvecklade i det Vinnovafinansierade SiNS projektet kring innovationsförmåga i samverkan för introduktion av välfärdsteknik. På kort sikt handlar det om att möjliggöra användning och integrering av plattformen inom två utvalda organisationer, Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. På lång sikt, med hjälp av FoU Sörmland, är målet att detta sätt att arbeta för ökad innovationsförmåga har spridits till flera organisationer i Sörmland.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat består av: - Sins 2.0 förbättrad version av Sins-plattformen baserad på den kunskap och erfarenhet som samlas under projektets gång. - Plattformen, eller relevanta delar av den, är integrerade i organisationernas processer vilket har lett till ökad innovationsförmåga. SiNS 2.0 har testats i Eskilstuna kommun och hos Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. - FoU i Sörmland stödjer flera organisationer i utveckling av sin innovationsförmåga - En plan för spridning - Publikationer - Stöd för regionala arenor för utveckling av innovationsförmåga i samverkan

Planerat upplägg och genomförande

Mälardalens högskola koordinerar projektet medan olika projektparter driver olika aktiviteter. Vi använder oss av en designinspirerad ansats. Vi börjar med en kartläggning av hur processerna ser ut idag i organisationerna. Vi utgår sedan från SiNS plattform (resultat av forskningsprojektet SiNS) och testar den genom att använda de steg som finns i plattformen på fall av ny teknik. Medan vi testar anpassar vi också plattformen på ett iterativt sätt. Efter att ha testat de olika stegen, arbetar organisationerna med att integrera det som kan utveckla deras innovationsprocesser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2021

Diarienummer 2018-02955

Statistik för sidan