IRIS - Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd

Diarienummer 2012-03665
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Vehicle Service Information
Bidrag från Vinnova 11 577 361 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

IRIS, Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd, har tagit fram metodik för att skatta kvarvarande livslängd för komponenter på tunga markbundna fordon. Resultaten har implementerats i en prototyp inkluderande beslutsstöd och prognostik-modeller.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till en prototyp av mjukvara som har kunnat utvärderas, där prototypen ger en ökning av fordonens tillgängliga driftstid och en minskning av fordonens totala kostnad för planerat och oplanerat underhåll. De akademiska parterna har stärkt sin kompetens inom området prognostik och diagnostik.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i fyra arbetspaket, där paket ett var applicerad forskning för att ta fram metoder för att skatta kvarvarande livslängd på komponenter baserat på maskininlärning med komplettering från fysikaliska modeller. I paket två utvecklades beslutslogik som kan användas för att bedöma konsekvenserna av ett fordons totala hälsostatus. I paket tre togs ett antal modeller fram för några olika komponenter. I det sista paketet utvecklades en prototyp av ett datorprogram som kan användas av flottägare, verkstadsmottager med flera för att planera underhåll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.