IoT som möjliggörare för monitorering och optimering av hållbara resurssystem i H+ byggnader

Diarienummer
Koordinator ÖRESUNDSKRAFT AB
Bidrag från Vinnova 1 014 238 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet var att Öresundskraft AB (med det tre verksamheterna Nät, Kraft & Värme samt Bredband) tillsammans med Helsingborgs stad skulle börja samarbeta kring sakernas internet, även kallat Internet of Things, och hur IoT-lösningar skulle kunna implementeras för att stödja en mer hållbar resursanvändning. Utgångspunkten var det kollektiva resursanvändandet i byggnader och byggnaden som möjliggörare för IoT-lösningar. Målet har uppnåtts och ett permanent samarbete inom Helsingborg, som benämns Smarta Helsingborg har etablerats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i ett IoT-forum i vilket vi kan skapa konsensus kring sakernas internet och hur dessa ska kunna förverkliga en mer hållbar resursanvändning. Helsingborgs stad har skapat en öppen stadshubb med hjälp LoRa-gateways vilket ger stora möjligheter i den fortsatta strävan mot den smarta staden.

Upplägg och genomförande

Vi valde att organisera arbetet i tre spår för att kunna synka debatten och lära i ett forum medan vi gick konkret till handling i piloten. Det första spåret blev snabbt populärt, lite som en terapi kring ett ämne som varit så hett men som ingen sammanfört Helsingborgs aktörer kring på detta öppna och prestigelösa sätt. Här vågade man prata om okunskap och mognadsnivå. Piloten (spår 2) skulle vara en öppen sak där vi tillsammans designade en lösning för byggnaden utifrån ett tomt blad. En analys av genomförande är att det blir svårt att gå från "skiss" till en lösning på 6 månader.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03915

Statistik för sidan