IoT som möjliggörare för monitorering och optimering av hållbara resurssystem i H+ byggnader

Diarienummer 2016-03915
Koordinator ÖRESUNDSKRAFT AB - ÖRESUNDSKRAFT AB, HK
Bidrag från Vinnova 1 517 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att Öresundskraft AB (med de tre verksamheterna Nät, Kraft & Värme samt Bredband) tillsammans med Helsingborgs stad ska börja samarbeta kring Internet of Things och hur IoT-lösningar kan implementeras för att stödja mer hållbar resursanvändning. Utgångspunkten är det kollektiva resursanvändandet i byggnader och byggnaden som möjliggörare för IoT-lösningar. Projektet utgår från en pilot för stadsutvecklingsprojektet H+ som syftar till att utveckla och testa gemensamma IoT-plattformar och datahantering inom projektpartnernas verksamheter.

Förväntade effekter och resultat

Målsättningen med projektet är att etablera ett starkt nätverk runt IoT i H+ samt att ta fram en IoT-modell som kan implementeras i H+. Modellen skall innefatta affärsmodeller, arbetsprocesser samt funktionskrav och tekniska lösningar.Resultatet från projektet förväntas dels att bidra specifikt till utveckling av IoT-lösningar som minskar den totala resursanvändningen i H+ byggnader samt till ökad samverkan kring användandet av IoT i H+ i bredare bemärkelse.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i 3 spår; etablering av Forum & Miljö för projektpartnerna att utveckla en gemensam bild av IoT i H+ samt bjuda in relevanta aktörer till befintliga miljöer och testbäddar i H+/Helsingborg; genomförande av en Pilot i ett antal byggnader för att utveckla/utvärdera affärsmodeller, kravspecifikationer & tekniska lösningar för integration av IoT-plattformar och sensorer som stödjer projektpartnernas verksamheter; samt kontinuerlig Kunskapsdelning & Informationsspridning till relevanta aktörer, den bredare allmänheten och H+ framtida boende.

Externa länkar

H+ information presenterad av Staden