Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT-hubb Skola

Diarienummer
Koordinator Kungsbacka kommun
Bidrag från Vinnova 11 998 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Målet för projektet har varit att upprätta en IoT hubb skola samt att ta fram guidelines för arbete med IoT i skolan. IoT hubb skola är nu etablerad med en site där forskning, erfarenheter och guidelines för användande och utvecklande av IoT tjänster och teknik för skolan samlats. Guidelines är publicerade för tre målgrupper - skolhuvudmän, leverantörer och lärare.

Resultat och förväntade effekter

Centralt i projektet är de tester av IoT teknik som genomförts. Ett 20-tal testcase har testats i labb och 8 testcase/iterationer av IoT teknik har testats i skolmiljöer. Projektet har genomfört workshops med skolpersonal kring behov och möjligheter med IoT i skolan och rapporter och erfarenheter från den tillämpade forskningen har kontinuerligt publicerats. Sammantaget har detta resulterat i att det nu finns forskningsbaserat stöd för skolans arbete med IoT som kommer vara till stor nytta när allt mer IoT tjänster utvecklas i och erbjuds skolan.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av 13 stycken parter. Två institut/lärosäten, två företag och nio skolhuvudmän. Hos företagen och institutet har initala tester gjorts av möjliga IoT applikationer för skolan. Särskilt lovande testcase har sedan testats hos skolhuvudmännen. Forskare har följt arbetet och sammanställt resultat och erfarenheter i rapporter. Slutligen har detta gemensamt bearbetats tillsammans med målgrupperna till Guidelines för IoT i skolan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 april 2022

Diarienummer 2018-01519

Statistik för sidan