IoT-hubb Skola

Diarienummer
Koordinator Kungsbacka kommun
Bidrag från Vinnova 11 998 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Projektet IoT hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom tre parallella processer; -ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik -Iterativ testning och analys -utveckling och upprättandet av IoT hubb för skolan

Förväntade effekter och resultat

Projektet skapar genom utveckling av standarder, guidelines, demonstratorer och case möjlighet för skolans verksamheter i och utanför projektet att bättre förstå marknad och potential rörande IoT i skolan, samt bli bättre avseende upphandling av digitala tjänster och produkter. Utvecklingen av standarder och guidelines utifrån de case som presenteras i IoT hubben har stor potential att påverka och utveckla utbildningssystemet i Sverige såväl som internationellt idag.

Planerat upplägg och genomförande

Kungsbacka kommun koordinerar projektet som projektleds av RISE. I ett arbetspaket utvecklas kunskaper om dagens state of the art inom IoT i utbildning, och en behovsinventering genomförs hos medverkande skolhuvudmän. Ett arbetspaket fokuserar på att utifrån ovanstående analyser iterativt utveckla och testa teknologi i labmiljö samt i skarpa utbildningsmiljöer. Ett tredje arbetspaket utforskar och bringar kunskap inom etiska, sociala, juridiska och pedagogiska utmaningar och möjligheter. Detta representeras i projektet i en IoT Hub för skolan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-01519

Statistik för sidan