IoT för tillgänglighet

Diarienummer
Koordinator BRON INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och målet om hållbara städer och samhällen och att tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att tillhandahålla information som främjar rörlighet och tillgänglighet till det offentliga rummet. Projektet vill därigenom uppnå sitt mål att bidra till ökade sociala interaktioner, ökad livskvalitet och ökat psykiskt välmående för projektets målgrupper.

Förväntade effekter och resultat

IoT Hub för tillgänglighet ska som resultat leverera tillgängliga, driftsäkra och validerade IoT-produkter och tjänster som tillgodoser informationsbehov för såväl medborgarna som beslutsfattare. Produkterna och tjänsterna har fokus på att ökad tillgänglighet i samhället. De förväntade effekterna är att bidra till en ökad tillgänglighet till samhället för medborgarna, med särskilt fokus på äldre samt personer med funktionsvariation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektetet är indelat i fyra moment: a) Generera data genom bl a uppkopplade fordon och hjälpmedel samt system för att fånga gåendemönster. b) Analysera data för att generera rekommendationer avseende rörelse och framkomlighet c) Tillgängliggöra information i form av öppen data/API samt utveckla en en tillgänglighetstjänst för medborgarna. d) Utvärdera och förbättra genom att skapa förutsättningar för vidareutveckling av befintliga och nya tjänster genom att erbjuda plattformar att arbeta med den data och information som genereras under projektet, genom Good Tech Hack.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-01507

Statistik för sidan