Internetbaserad nackspecifik träning för personer med långvariga besvär efter whiplashskada.

Diarienummer 2018-02244
Koordinator Region Sörmland - Gunnel Peterson VC Linden
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Support for Innovators in Care and Healthcare 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utvärdera ett webprogram vid kroniskt whiplashrelaterade (WAD) besvär samt vid gott utfall av förstnämnda studie vidareutveckla programmet till medicinteknisk produkt och implementera det. Projektet syftar till att genomföra en klinisk randomiserad studie och utvärdera effekten av ett webprogram vid kroniskt whiplashrelaterade (WAD). Vid gott utfall av förstnämnda studie är syftet också att vidareutveckla webprogrammet till medicinteknisk produkt och implementera det.

Förväntade effekter och resultat

Studien kommer ge svar på om internetbaserad vård ger en likvärdig effekt som ett redan beprövat träningsprogram utförd hos sjukgymnast/ fysioterapeut. Vid gott utfall kan det ge en ökad flexibilitet för patienter, minska lidande, öka tillgänglighet i vården och leda till hälsoekonomisk besparingar.

Planerat upplägg och genomförande

Del 1. I en prospektiv randomiserad klinisk multicenterstudie för personer med kronisk WAD grad 2 och 3, jämförs internetbaserad träning (NSEIT) med totalt 4 besök hos fysioterapeut med regelbunden träning hos fysioterapeut (NSE) 2 ggr/v i 12 veckor. Del 2. Om webbaserad träning är lika bra som regelbunden träning hos fysioterapeut, görs en freedom to operate (FTO) analys för designerskydd och mönsterskydd av webbprogrammet. En regulatorisk plan tas fram för klassificering av webprogram som medicinteknisk produkt. Del 3. Implementering till vården och allmänheten görs.

Externa länkar

Study protocol of the RCT.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.