Internetbaserad nackspecifik träning för personer med långvariga besvär efter whiplashskada.

Diarienummer 2018-02244
Koordinator SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING - Gunnel Peterson VC Linden
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018