Internet of Trees - Mätteknik inom skogsindustri för effektivt skogsbruk och skogsforskning.

Diarienummer 2014-05237
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 289 086 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kartlägga de behov och krav där mättekniken kan hjälpa svenks skogs- och träindustri, samt koppla samman forskningsaktörer och kommersiella aktörer inom skogs- och virkesindustrin samt IKT för att se hur de båda områdena kan dra nytta av varandra. I synnerhet hur den svenska IKT-branschen kan gynna skogs- och virkesindustrin. Målet för projektet var att identifiera och prioritera tre behovsområden. åtta behovsområden har identifierats, varifrån tre har prioriterats högst. Därmed har målet uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningarna av de långsiktiga effekterna att IKT och mättekniska system kan göra den svenska skogs- och träindustrin mer konkurrenskraftig, kvarstår efter de träffar som genomförts med aktörerna. Detta gäller även ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. I ansökan beskrevs att projektet på kort sikt hoppas mynna ut i nya utvecklingsprojekt för att direkt arbeta mot att lösa de identifierade utmaningarna. Formering runt två nya forskningsprojekt har redan påbörjats, dessa är runt behovsområdena ´Spårbarhet till och igenom sågen´ samt ´Mäta kvalitet i virkeshögar´.

Upplägg och genomförande

Projektet skulle sammankalla till tre workshops med följande innehåll: Workshop 1: Precisera problemfrågeställningarna (brainstorming) Workshop 2: Identifiera krav och behov på dessa frågestälningar och identifiera eventuella brister i tidigare försök att lösa desamma. Workshop3: Hur kan frågeställningarna och behovsområdena tas vidare till nya projekt? Utfallet innehållsmässigt blev som planerat. Upplägget med tre workshops fungerade bra. Det bildades en kreativ atmosfär och mycket idéer kom fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.